Adopce zvířat z útulků se nechá rozdělit na dva druhy:

  • skutečná adopce – adopční majitel se stává plným nebo dílčím majitelem zvířete, útulek potom funguje většinou jako garant chovu, finanční stránku zpravidla plně hradí adopční majitel – tento způsob adopce náš útulek vzhledem ke zdravotnímu stavu zvířat neposkytuje.
  • virtuální adopce – tato adopce je využívaná např. v ZOO – majitelem zvířete je nadále útulek, a zvíře také v útulku zůstává – adopční majitel na zvíře přispívá finančně (příspěvek je dle velikosti zvířete 300 – 500 Kč, ale může být i vyšší dle zvážení adopčního majitele), a ke zvířeti má přístup i mimo otvírací dobu útulku, po předchozí domluvě prakticky kdykoliv. Tento způsob adopce je vhodný i pro ty, kteří by rádi chovali nějaké zvíře, ale nemají k tomu vhodné podmínky nebo znalosti.