Děkujeme za spolupráci a podporu

Jelikož díky sponzorům fungujeme ještě lépe, ale je jich mnoho a většina lidí, jež pro nás něco dělá, je umístěna v odkazech, zde bych chtěla poděkovat těm stálým a těm, jejichž částka jde nad 2000,- v roce:
Rodině Višňákových,
Petře Janákové,
Pony klubu
a Lubce Grunwaldové.

Výčet všech sponzorů, od kdy a kolik přispěli uvádíme jmenovitě od ledna 2009 již od částky 100,-.

Speciální velký dík patří kováři Martinu Markovi a veterinářům manželům Seittlovým, že se snaží nám přizpůsobit ceny, kdekoli to jde.

Kučerová Magda
3000,-
Badač Pavel
210,-
Novotná Karolína
3000,-
Stabenfeldt, s.r.o.
2000,- měsíčně (adopce)
Marie Vicenová
1500,- člen
Štěpánka Višňáková
1500,- člen
Pavel Višňák
1500,- člen
Olga Višňáková
10000,- člen + sponzor (adopce)
Martina Píšová
3000,- člen
Antonie a Steven Humphreys
6000,-
Irenne a Peter Czesenek
4000,-
Ľubica Grünwaldová
500,- sponzor
Martina Píšová
1500,-
Michaela Ployerová
3000,- měsíčně (adopce)
Kateřina Šmídová
1500,-
Markéta Maierová
1500,-
Lucie Matušová
1500,-

do roku 2008:

OV KSČ Trutnov, 5000,-
Petra Janáková, adopce
Lukáš Pavlačík, veterinář
Roman Unzeitlich, výpomoc kde se dá
Martin Marek, kovář, Zaloňov
MVDr. Martin Seitl, MVDr. Karen Seitlová, Hradec Králové
Truhlářství Pavel Višňák, Žireč u Dvora Králové nad Labem
Truhlářství Jiří Hojný, Dvůr Králové nad Labem
Kateřina Hejdušková,Praha
Irenne a Peter Czesenek, adopce
Marie Kurková, mediální pomoc
Michal Petlán, poradenství v registrech,výcviku a výchově hříběte
Johana Moutelíková „Johnny“, tvorba www stránek
Michaela Ployerová „Arizona“, údržba www stránek (2000,-)
Zdenek Heřmanský, reklamní tiskoviny, výpomoc s PC
Linda Matoušů, výchova hříběte přirozenou metodou
Pavlína Karlová, pomoc v začátcích s koníky, výcvikem, pohybováním
Antonie a Steven Humphreys, finanční podpora
Adéla Dvorská, velká výpomoc s řešením problému týrání zvířat vs. české zákony

Představitelé a spolupracovníci:

Olga Višňáková – jednatel
Marie Vicenová zástupce
Věra Jungmanová – péče o koně v Liberci
Markéta Fábíková – péče a založení útulku v Ostravě
Pavel Višňák – doprava,stavební úpravy, zásobování
Zuzana Poláková – spolupracující útulek v Liberci
Jana Vanišová – práce se Security v kruhovce
Všichni členové, kteří jakýmkoliv způsobem přispívají k provozu útulku.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají.

manželu Pavlovi za neuvěřitelnou trpělivost se mnou i s koníky.
MVDr. Seitlovi a MVDr. Seitlové za vynikající péči o naše svěřence a ohleduplnost k naší práci.
Martinu Markovi za profesionální přístup při kování a strouhání s ohledy na postižení končetin koní.
Marii Kurkové za zviditelnění našeho útulku v médiích.
Pavlíně za to, že do toho se mnou šla a že mi pomáhala, pokud mohla.
Mým rodičům i dětem za podporu a pochopení.
Janě a Lence z Veterinární školy v Hradci Králové za vynikající pomoc u koní a úžasný individuální přístup.
Děkujeme také Jerrymu a Ženetce, Janě a Tomášovi za občasnou, ovšem velkou výpomoc.
Také chci poděkovat všem dětem, lidem a každému, kdo přidal své ruce k dílu a také těm, kteří jsou si vědomi finanční náročnosti a přispěli do našeho rozpočtu.
Dále těm, kteří přispěli na záchranu klisny Lucie a kobylky Fariny.
Děkujeme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!